Talande webbLyssna

Ventilationskontroll

Bostäder, skolor och lokaler ska ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål. Kommunen är tillsynsmyndighet och ser till att regler om OVK följs.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och där obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Tillsyn av kommunen

Bygg- och miljöavdelningen på kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen, med stöd av plan- och bygglagen, förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktning

Besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem - 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation - 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX -och S-ventilation - 6 år

  • F=fläktventilation där frånluften är fläktstyrd.
  • FT= fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktsstyrda.
  • FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning.
  • S=självdrag.

Senast publicerad: 2016-08-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation