Talande webbLyssna

Förtur till bostad

Under vissa omständigheter kan du beviljas förtur till en bostad. Det handlar som regel om starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild. Om du anser att din situation har starka skäl så kan du ansöka om förtur.

I första hand ska bostadsbehovet alltid i lösas genom att du söker bostad på egen hand. Ibland kan det ändå bli aktuellt med förtur.

För att ansöka om förtur skickar du in en ansökningsblankett tillsammans med intyg som styrker medicinska eller sociala skäl. När vi har tagit emot din ansökan får du en personlig handläggare som kontaktar dig.

Därefter görs en bedömning. Handläggaren pratar med dig och vid behov de som skrivit intygen, tidigare hyresvärdar och personer som du lämnat som referens. Under utredningen tar vi ibland även en kreditupplysning.

Beslut om förtur fattas av socialnämndens utskott.

Ansökningsblanketter

Du kan välja att fylla i ansökningsblanketten på datorn för att sedan skriva ut och skicka in den, eller att skriva ut ansökningsblanketten och därefter fylla i den för hand innan du skickar den till oss.

Om du vill fylla i ansökningsblanketten på datorn använder du länken nedan. För att kunna fylla i enkäten måste du först spara blanketten på din dator.

Ansökningsblankett förtur till bostad (fylls i på dator)Word

Om du vill skriva ut blanketten och fylla i den för hand använder du länken här nedanför.

Ansökningsblankett förtur till bostad (skriva ut och fylla i för hand) 

Senast publicerad: 2016-04-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Vill du träffa handläggare inom bygg, enskilt avlopp eller strandskydd?

Läs mer under Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor


Mer kontaktinformation