Talande webbLyssna

Fråga kommunantikvarien

Kommunantikvarien kan svara på frågor om kulturmiljöer och ortnamn, byggnadsvård- och kulturmiljövård.

Våra kulturmiljöer är spår som leder oss tillbaka till vår historia. Det är viktigt att de bevaras, även för kommande generationer. Samtidigt behöver de ibland kunna utvecklas och anpassas till dagens behov.

Har du frågor som rör nybyggnad, eller om- och tillbyggnad av äldre bebyggelse, kan kommunantikvarien ge råd och vägledning. Särskilt om du äger en byggnad i en värdefull kulturmiljö kan det vara bra med en tidig kontakt ifall du planerar större åtgärder.

Kommunantikvarien kan även ge byggnadsvårds- och kulturmiljövårds-rådgivning.

Mer information om kulturmiljöer av riksintresse

Senast publicerad: 2018-12-05