Tyck till
Talande webbLyssna

Charlottendals förskola

Hösten 2019 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 barn.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2018-06-15

Nu pågår färdigställandet av bygghandlingar.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Fler bilder på förskolan

 

Se fasadritningar här

Fasad 1

Fasad 2

Frågor?

Om du har frågor om Charlottendals förskola så är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-08-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information