Djuröprojekten

Under 2018–2019 byggs det särskilda boendet Djuröhemmet ut med 16 lägenheter. Jämsides med detta projekt bygger vi ett nytt trygghetsboende på intilliggande fastighet.

Projekten bedrivs parallellt och utförs i samverkan med Arcona/Veidekke.

Information och kommunikation är något projektdeltagarna i Djuröprojekten värdesätter högt. Vi arbetar och kommer att arbeta aktivt under hela projektet, för att bedriva ett transparent och öppet byggprojekt där våra kommuninvånare känner sig inkluderade.

Projekten bedrivs parallellt och utförs i samverkan med Arcona/Veidekke.

För att säkerställa att vi når ut till projektets samtliga intressenter har vi upprättat denna projekthemsida. Projekthemsidan innehåller två separata sidor, en för trygghetsboendet och en för Djuröhemmet. Sidorna kommer att uppdateras löpande under hela projekttiden. Närmare information om respektive projekt finner ni under projektspecifik rubrik i vänstermenyn eller länkarna nedan.

Djuröhemmet

Trygghetsboende


Utöver projekthemsidorna erbjuder vi möjligheten att prenumerera på ett månatligt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer att innehålla mer detaljerad information om kommande byggaktiviteter och kommer även det att läggas upp på denna projekthemsida.

Nyhetsbrev om projekten

Nyhetsbrev Djuröprojekten januari 2018

Prenumerera på nyhetsbrevet

Om du ger oss din e-postadress kan vi skicka dig en länk till det senaste nyhetsbrevet så snart det publicerats.

Genom att ange din e-postadress i fältet nedan och klicka på knappen Prenumerera samtycker du till att Värmdö kommun och kommunens samarbetspartners i detta projekt sparar din e-postadress i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. E-postadressen kommer endast att användas i detta syfte och raderas i våra listor när projektet avslutats (beräknat till senast 2019-08-31) eller när du avslutar din prenumeration. Om du önskar avsluta din prenumeration, mejla oss gärna på: fastighetsenheten@varmdo.se


För mer information

Om du har frågor om projekten så är du välkommen att kontakta oss via kommunens kontaktcenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Emilia Larsson, Projektledare Fastighetsenheten
Maria Andersson, Projektchef, Fastighetsenheten

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation