Trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-21 att nytt trygghetsboende ska upprättas på Djurö. Efter ett gediget förarbete och noggrann projektering påbörjas nu byggproduktionen. 

Aktuellt

2018-01-16

Informationsbrev om kommande pålningsarbeten (pdf)

Information

Kommunen har haft ett behov av att tillskapa lägenheter för äldre kommuninvånare som önskar bosätta sig i ett trygghetsboende. Kommunstyrelsen beslutade i september 2016 att nytt trygghetsboende ska byggas på Djurö. Det nya trygghetsboendet kommer att innefatta 32 stycken nya lägenheter fördelat på 10 stycken 1 rum och kök, 19 stycken 2 rum och kök och 3 stycken 3 rum och kök. Lägenheterna är förlagda på tre plan och har en gemensamhetslokal på entréplanet.

Projektet bedrivs parallellt med utbyggnaden av det särskilda boendet Djuröhemmet som ligger beläget på intilliggande fastighet. Projekten utförs i samverkan med entreprenören Arcona/Veidekke.

Fastigheten Djurö 4:386 ligger utanför detaljplanelagt område vilket innebär att byggarbetena reglers och hanteras via bygglov. Projektet har erhållit strandskyddsdispens, bygglov samt gällande startbesked. Handlingar finns tillgängliga i högerspalten samt genom att klicka på länken nedan.

Projekthandlingar

Länk till ritningar och projekthandlingar finns nedan samt i högerspalten. Arkitektritningar Trygghetsboende
Landskapsritning Trygghetsboende

Tidplan

Övergripande tidplan för projektet kommer att presenteras under denna rubrik. Tidplanen är ett levande dokument och kommer att justeras och uppdateras under projektets gång.

Förberedande markarbeten har påbörjats i december 2017. Förberedande markarbeten kommer att utföras på Djurö Kyrkväg samt Gransbergsvägen, detta för att möjliggöra tillträde för byggtrafiken. Under januari-februari månad kommer pålningsarbeten att utföras, något som kan generera i högre bullernivåer än normalt. Projektorganisationen har och kommer att ha fortlöpande kontakt med berörda fastigheter.

I april 2018 påbörjas stom-, installations- och byggarbeten. Projektet beräknas stå klart under våren/försommaren 2019.

Parkering

Vår intention är att parkeringen/hämtning- och lämningsytan intill Djuröskutans förskola ska stå till förskolans och föräldrars förfogande i största möjliga mån under hela projektet.

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information om projektet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Frågor och mer information

Om du har frågor om projektet Trygghetsboende så är du välkommen att kontakta oss via kommunens kontaktcenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-01-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information