Tyck till
Talande webbLyssna

Farstavikens skola/Ekedal

 Den planerade renoveringen av Farstavikens skola/Ekedal  innebär att skolan kommer att evakueras under byggnationen.

Farstavikens skola/Ekedal har en komplex skolmiljö med en samling mycket olika byggnader. Skolans byggnader har skiftande standard och dess tekniska system såsom värme, vatten och ventilation har nått sin tekniska livslängd.

Renoveringen startar när skolverksamheten är avslutad sommar 2018. Renoveringen beräknas pågå till och med våren 2020. Skolverksamhet startas igen höstterminen 2020.

Frågor?

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Läs också frågor och svar

Mer information

Nedan finner du mer information om och från de politiska beslut, besiktningar, rapporter och dialogmöten som föregått beslutet om renovering och evakuering av skolan.

Trygg och säker skolmiljö

Den lösning som föreslagits är en total evakuering av skolan under hela renoveringstiden. Syftet är att säkerställa en trygg och säker skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare.

F-3 evakueras till paviljonger mellan Lugnets förskola och Munkmoraskolan, och årskurs 4-5 flyttas till Farstavikens skola/Kvarnberget.

Det politiska beslutet

Senast i september hölls en medborgardialog som innefattade fyra förslag för renoveringen av Farstavikens skola Ekedal. Inget av de fyra förslagen ligger i sin helhet till grund för det politiska beslut som tagits. Beslutet innebär i sin korthet att skolbyggnaderna, förutom rektorsvillan, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö.

Utformning av de renoverade lokalerna sker i samråd med pedagogerna. Kostnaden för renoveringen får max uppgå till 200 mnkr.

Vad händer nu?

Vi tittar just nu på olika lösningar gällande den ökade trafiken till området, Exempelvis utökat antal parkeringsplatser samt skoltransport från hamnen till Lugnet/Munkmora. Omfattning och uppsamlingsplats utreds.

Under april påbörjades markarbeten och under maj kommer de första husmodulerna att monteras i Lugnet/Munkmora.

Fler bilder

Dokument 

Senast publicerad: 2018-05-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information