Tyck till
Talande webbLyssna

Porslinskvarteren, f.d. Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29, m.fl. (D202)

Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25. Porslinskvarteren är det nya namnet på f.d. Fabriksstaden.

 

Mer information om Porslinskvarteren finns på Gustavsbergsprojektet

Senast publicerad: 2019-08-21