Talande webbLyssna

Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Information om arbeten med vatten och avlopp på Renvägen i Gustavsberg

Kartbild Renvägen

På Renvägen i Gustavsberg har det vid flera tillfällen förekommit översvämningar vid kraftigt regn. För att utreda orsakerna har kommunen i ett första skede genomfört tester såsom röktest och filmat inne i ledningar samt gjort en förstudie på området omkring Lugnet.

Sammantaget ger detta ett bra underlag för att komma fram till bästa sätt att minimera risken för översvämningar. I dagsläget är kommunen nu i projekteringsfasen vilken förväntas vara klart innan sommaren.

Byggstart förväntas till kring 2019 om allt går enligt planerna. Även privata ledningar inne på fastigheterna kan komma att beröras.

Är du nyfiken eller har frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes på telefonnummer 08-570 482 08.

Spara på vattnet i Sandham!

På Sandhamn får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller badtunnor, spola av båtar med slang eller fylla på båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Detta gäller hela året.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Senast publicerad: 2019-03-11