Talande webbLyssna

Hemmesta avloppsverk ska rivas

Bild på Hemmesta avloppsreningsverk

Hemmesta avloppsreningsverk

Avloppsverket är rivet och planering pågår för ombyggnad av bassänger till magasin. Färdigställandet är planerat till vårvintern 2018.

En pumpstation som pumpar avloppsvatten mot Ålstäket och vidare till Käppala reningsverk är byggd och tagen i drift 2015.

Aktuellt

2016-02-18

Rivningslov inlämnat.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Carlsson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl mikael.carlsson@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-09-05