Talande webbLyssna

Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten på del av sträckan mellan Gustavsberg och Skeviks gård har påbörjats.

Aktuellt

2018-05-31

På måndag 4/6 kommer Frentab att börja schakta och spränga de sista metrarna vid stickvägen (Dianavägen 8–12) vilket gör att trafik som ska ut ur området mellan Dianavägen 1 till och med 12 har utfart mot Lagnövägen.

Boende på Dianavägen 8–12 kommer behöva ha sina bilar parkerade nere vid den tillfälliga parkeringen nedanför.

Under helgen kommer dock den vägen vara helt öppen så det är bra att passa på om man ska ut med till exempel båten eller någon annan tyngre transport.

Arbete med detta väntas vara klart under mitten av vecka 24.

På tisdag morgon 5/6 kommer Frentab att starta bergschakten som korsar Heravägen. Här kommer vi att ordna med provisoriska vägar för att försöka påverka boende inne på Heravägen så lite som möjligt.

Planen är alltså att det ska finnas framkomliga vägar under byggtiden men den kan ledas om så kör försiktigt och var uppmärksamma på att den kommer att kunna ändras om lite.

Trafikföringsplan Dianavägen 2018-05-31

2018-05-24

Idag den 24/5 började vi att schakta för servisen på Dianavägen 6 (se bifogad fil).

Detta innebär att all trafik som ska in på Dianavägen 7 och högre nummer kommer få köra in från Skeviksvägen.

Dock ej boende på Dianavägen 6 och lägre nummer som tar sig in från Lagnövägen som vanligt.

Trafikföringsplan Dianavägen

2018-05-21

På måndag morgon den 21/5 kommer vi att börja schakta för servis 1:96 (Dianavägen 5 se bifogad fil). Detta innebär att all trafik som ska in på Dianavägen kommer få köra in från Skeviksvägen.

Dock ej boende på Dianavägen 1-4 som tar sig in från Lagnövägen som vanligt.

Trafikföringsplan Dianavägen

2018-05-09

Signalreglering på Skeviksvägen samt trafikstörning på Dianavägen Gustavsberg

  • Signalregleringen för VA-arbetet längs med Skeviksvägen från Gustavsberg till Skevik planera att kunna tas bort vecka 28.
  • På måndag m​orgon den 14/5 påbörjas schaktarbeten för VA-serviser längs med Dianavägen 1 och 2 (länk till annan webbplatsse länk nedan). Det innebär att all trafik som ska in på Dianavägen måste köra in från Skeviksvägen. Dock ej boende på Dianavägen 1 som tar sig in från Lagnövägen som vanligt.

Dianavägen avstängda vägavsnitt

2018-01-02

Arbetet med att förlägga huvudledningar för vatten och spillvatten till prioriterat förändringsområde Koviksudde och Skeviksstrand har nu påbörjats. I första skedet kommer arbetet att bedrivas längs med Skeviksvägen.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl gunilla.lundstrom@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-05-31