PFO Strömma S4C

Status i planarbetet

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2017.

Information

2018-02-19

Strömmadalsvägen korsningen Sjöskogsvägen–Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis från och med vecka 7.

Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Avstängningsinformation från vecka 7 (pdf)

2018-01-16

Från och med 22/1-2018 kommer vägar enligt bifogad karta etappvis vara avstängda.

Avstängningsinformation (pdf)

2017-12-21

JM har uppehåll med sitt arbete från 23/12 (2017) till och med 2/1 (2018). God jul och gott nytt år!

2017-11-01

Sprängningsarbeten kommer att hålla på vecka 42 till 45, längst in på Strömmadalsvägen.

Information om sprängningsarbeten (pdf)

2017-09-20

Vecka 39 påbörjas utbyggnad av VA för PFO S4C. Arbetet kommer starta längst in på Strömmadalsvägen mot korsningen till Sjöskogsvägen. Området kommer att vara avstängt etappvis.

Löpande information kommer er tillhanda i brevlådan, på hemsidan, på anslagstavlan samt i informationsboden vid etableringen.

Information om avstängningar (pdf)

Vecka 39

2017-06-20

Den 20 juni hölls ett informationsmöte för boende där entreprenören JM AB presenterade sig.

Presentationen finns här

Det finns även mer information om utbyggnad i PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

2017-06-12

Entreprenör, JM Entreprenad AB, antogs för utbyggnad av vatten och avlopp för Strömmadal S4C den 8 juni. Informationsmöte inför byggstart kommer att hållas för de boende i området den 20 juni kl. 18:00–19:00 i Värmdösalen.

April 2017

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden planeras ske under våren 2017.

Under vecka 17–18 kommer Värmdö kommun genom ett konsultföretag genomföra en riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten. Konsulten kommer okulärt att göra en bedömning av hur kraftiga vibrationer byggnaderna i området klarar. Konsulten kommer att röra sig i området och göra anteckningar samt fotografera.

Planerad byggstart är slutet av augusti 2017 och färdigställande våren 2019.

Kallelse till informationsmöte för boende i Strömmadal S4C skickas när entreprenör är upphandlad. Preliminärt datum är den 20 juni.

Kontakta handläggare

Pauline Carlborg, projektledare, pauline.carlborg@varmdo.se

Katharina Wollin, biträdande projektledare, katharina.wollin@varmdo.se

Riccardo Mugnosso, byggledare, riccardo.mugnosso@sensum.nu

 

Senast publicerad: 2018-02-19