Talande webbLyssna

Beslut som rör dig själv

Om du vill klaga på ett beslut som rör dig själv kallas det för förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga ett beslut som rör dig personligen, till exempel socialt bistånd eller bygglov, kan du göra förvaltningsbesvär senast tre veckor från det att du fick del av beslutet.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Senast publicerad: 2015-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar