Talande webbLyssna

Regler för sekretess

Vissa kommunala handlingar är hemliga för att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden inom socialtjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur en kommun ska handlägga och registrera dokument och information av personlig natur.

Tjänstemän inom kommunen har tystnadsplikt i sekretessärenden och får inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessmarkerade.

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lag som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Kommunen kan själv, utan inblandning av annan myndighet, avgöra vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas.

Senast publicerad: 2015-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar