Tyck till

Tyck till om tryggheten

Nu lanserar vi Trygghetskartan - en webbkarta där du kan markera platser i kommunen där du känner dig trygg eller otrygg. Dina svar hjälper oss i vårt arbete med att Värmdö ska kännas tryggt - oavsett var du bor, arbetar eller vistas.

Trygghetskartan

I Trygghetskartan kan du markera ut de platser du anser trygga/otrygga och varför. Du kan markera flera platser. Dina svar är helt anonyma. Kartan ligger uppe under februari och mars 2018.

Här hittar du Trygghetskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Hur kan vi öka tryggheten?

Har du förslag på åtgärder kommunen kan vidta för att öka tryggheten utomhus i ditt närområde? Skicka in ditt förslag i enkäten nedan.

E-postadresser kommer inte återges när resultatet sammanställs. Din e-postadress kommer att raderas när enkäten stängs. Dina synpunkter - underlag för fortsatt dialog

Trygghetskartan är den del av det trygghetsarbete som drivs inom ramen för kommunens Trygghetsråd. Rådet har till uppgift att samordna de krafter som arbetar för en ökad trygghet för kommunens medborgare och sprida kunskap om hur trygghetsarbete kan bedrivas.

Rådet består av ansvariga tjänstemän från kommunen, polisen och räddningstjänsten samt representanter från ett antal föreningar och företag.

Inkomna synpunkter genom Trygghetskartan och enkäten kommer att sammanställas och rapporteras till Trygghetsrådet. Resultatet kommer  ligga grund för en fortsatt dialog kring trygghet utomhus som planeras genomföras under hösten 2018 i form av fokusgrupper.

Det är dina svar som styr vad som kommer att diskuteras under höstens dialog!

 

Senast publicerad: 2018-02-13