Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdös medborgarpanel

Nu startas Värmdös medborgarpanel - en webbaserade panel bestående av värmdöbor som regelbundet kommer att få svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

En ny kanal för inflytande

Under våren 2018 startar Värmdö kommun upp en webbaserad medborgarpanel bestående av 400-1000 värmdöbor. Deltagare i panelen kommer regelbundet få svara på frågor som rör kommunens utveckling och verksamhet.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att bredda underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Kommunstyrelsen är ansvarig för panelen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vilka frågor som ska ställas till panelen. Alla nämnder har dock möjlighet att ställa frågor till panelen. Även frågor från förvaltningen kan förekomma.

Vem kan delta?

Panelen kommer bestå av en fast grupp medborgare som är slumpvist utvalda. Det slumpvisa urvalet är baserat på faktorer så som ålder, kön och boendeort med syftet att skapa en panel som är så representativ för Värmdös befolkning som möjligt. Kommunens politiker har i möjligast mån tagits bort från urvalet då panelen ska vara en kanal mellan politiker och medborgare.

Du som ingår i det slumpvisa urvalet har fått en inbjudan om att gå med i panelen hem i brevlådan. På inbjudan står en kod som används för att skriva in sig i panelen. Det är endast de som fått hem ett brev med förfrågan om att delta i panelen som kan anmäla sig. 

Har du fått hem en inbjudan att delta i medborgarpanelen kan du klicka här för att komma till enkätsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det utgår ingen ersättning för deltagande i panelen. Genom ett aktiv deltagande får dock panelmedlemmarna möjlighet till inflytande i kommunen och våra förtroendevalda kan ta mer välgrundade beslut.

Resultat från genomförda enkätomgångar

Den första frågeomgången genomförs under våren 2018. Under 2018 planeras för sammanlagt fyra frågeomgångar. Resultatet från alla frågeomgångar kommer att presenteras på denna sida. Svaren är självklart anonyma och presenteras sammanställda och analyserade.

Kontakt

Har du frågor om medborgarpanelen är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00 eller varmdo.kommun@varmdo.se

 

Senast publicerad: 2018-08-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Dokument