Talande webbLyssna

Befolkning

Värmdö kommun har strax över 43000 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg, som är kommunens centralort, bor ungefär 16 300 invånare.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning för att många av inflyttarna är unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar i och med att de som flyttade in under rekordåren i slutet av 80-talet och början av 90-talet blir äldre.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt - befolkningen i Värmdö har de senaste åren ökar med cirka en och en halv procent per år, 500 till 600 invånare. Som jämförelse har regionen ökat med drygt en och en halv procent och riket med knappt en procent. Tillväxten varierar över tiden, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under 2016 växte befolkningen med knappt 900 personer, en ökning med drygt två procent, och de närmaste åren förutspås en ännu starkare befolkningstillväxt, runt tre procent, vilket är i nivå med den period på 1990-talet då kommunen växte som mest.

Varje år tar kommunen fram en kommun- och delområdesprognos som baseras på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån, SCB (se länkar till höger), samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen.

Tidigare har kommunens befolkningstillväxt främst berott på att fritidshus har permanentats. Framåt kommer det största tillskottet bero på nybyggnation av flerbostadshus. Det innebär att tillväxten främst kommer att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I perifera delar av kommunen som till exempel skärgården är det möjligt att utvecklingen är negativ och då främst i de yngre åldrarna.

År 2020?

År 2020 räknar kommunen med att ha nära 47 000 invånare och år 2030 är kommunens vision att vi ska ha 60 000 invånare. För att nå det målet krävs ett högre bostadsbyggande än prognosen förutspår. Enligt 2017 års befolkningsprognos kommer kommunen ha drygt 55 000 invånare år 2030.

Prognoser och detaljerade uppgifter

I kommunprognosen finns uppgifter om utvecklingen för de närmaste tio åren samt prognoser för olika åldersklasser. Motsvarande uppgifter finns för Gustavsberg, Ingarö, Värmdölandet, Djurö/Stavsnäs samt skärgården i delområdesprognosen.

Från Statistiska centralbyrån, SCB eller kommunen kan mera detaljerade uppgifter om folkmängd i delområden och åldersgrupper fås.

Se dokument i högerspalten på den här sidan.

Mer information om Värmdös befolkning hittar du på Statistiska centralbyrån, SCB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-12-01