Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
16 maj 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningenöppnas i nytt fönster

Hamnfastigheter till försäljning

En ny inriktning föreslås för att kunna förverkliga målsättningen med ett kultur- och upplevelsecentrum i före detta hushållsporslinsfabriken inom given budgetram. Inriktningen innebär att fasaderna bibehålls medan nuvarande bristfälliga tak rivs samt att en ny och mindre byggnad uppförs tillsammans med en attraktiv innergård. De yttre partierna av sågtandstaket behålls för att bibehålla det visuella intrycket av den kulturmiljö som byggnaden utgör.

 

Med tanke på det långsiktiga ändamålet med fastigheten och det kraftigt eftersatta underhållet, föreslås en försäljning av fastigheten Dekorhuset och G-studion, Värmdö Gustavsberg 1:488.

 

Fyra intressenter har anmält intresse att förvärva fastigheten. Den intressent som förvärvar fastigheten kommer att ta ansvar för upprustning av byggnaderna och ska i dialog med hyresgästerna genomföra en successiv ombyggnad som möjliggör hyresnivåer baserat på långsiktiga kontrakt.

En översyn av detaljplanen ska medföra att syftet kultur- och ateljéverksamhet i fastigheten säkerställs.

Överenskommelse för samverkan och mångfald

Värmdö kommun har antagit en lokal överenskommelse om samarbete mellan det offentliga och ideburna organisationer.

Överenskommelsen har tagits fram mellan kommunen, det offentliga, och idéburna organisationer. Syftet är bland annat att utöka och berika utbudet av tjänster samt att stärka organisationernas roll som opinionsbildare. Överenskommelsen syftar också till att underlätta samverkansprojekt som gynnar både enskilda medborgare som kommunen i stort.

 

Genom överenskommelsen åtar sig kommunen bland annat att utveckla rutiner för att tillvarata idéer, synpunkter och önskemål från civilsamhället och medborgare. Kommunen ska även tillsammans med civilsamhället eftersträva möten som kan leda till mångfald i välfärdsutbudet.

 

Senast publicerad: 2018-05-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation