Tyck till
Talande webbLyssna

Vård- och omsorgsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan föreningar för funktionshindrade och kommunen.

Kommunen har genom rådet möjlighet att informera funktionshindrade personer och deras anhöriga om planer på förändringar av samhällsinsatserna och inhämta föreningarnas synpunkter. Rådet för fram sina sammanvägda synpunkter via de politiska företrädarna.

Sammanträden och dokument

Se Rådet för funktionshindrades sammanträden och dokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medlemmar