Talande webbLyssna

Använd logotyp


Logotypen för Värmdö är framtagen för att kunna användas av alla aktörer i Värmdö som vill marknadsföra sig som en del av Värmdö och bidra till att stärka Värmdös varumärke. Logotypen ska vara en symbol som alla värmdöbor, föreningar och företag kan samlas under. Logotypen är bärare av de värden som kännetecknar Värmdö, stolthet, nyfikenhet, och medvetenhet.

Till logotypen hör en grafisk manual som reglerar hur logotypen får användas och ger inspiration och tips.

Sekundär logotyp

Vill du som företagare signalera att du är en del av Värmdö och samtidigt bidra till att marknadsföra hela Värmdö? Då är du välkommen att använda logotypen på ditt material under din egen grafiska profil.

Primär logotyp

Vid samarbeten kan du med fördel använda logotypen och dess grafiska profil vid formgivning av kommunikationsmaterial. De olika samarbetsparternas logotyper kan då anges som avsändare. Tillsammans marknadsför ni då Värmdö samtidigt som du slipper välja vems grafiska profil som får företräde framför någon annans.

Värmdös logotyp för nedladdning

Välkommen att använda Värmdös logotyp. Logotypen kan användas av värmdöbor, föreningar och företag som vill visa att man är en del av varumärket Värmdö. Innan du använder Värmdös logotyp är det bra att läsa den grafiska manualen. Där får du inspiration och tips.

Logotypen tillsammans med vår positionering, "Stockholms stoltaste skärgård", finns även framtagen som en egen budskapslogotyp.

Båda dessa logotyper finns i högerspalten att ladda ner i de olika färger som den grafiska profilen anger.

Senast publicerad: 2013-08-28

Kontakt

foretag@varmdo.se


Sofia Brorsson
Näringslivschef

Merith Fröberg
Näringslivsstrateg

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare


Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation