Tyck till

Drop-in för Värmdös företagare

Varje måndag mellan klockan 14:00–16:00 har vi drop-in för dig som är företagare i Värmdö. Då kan du möta näringslivsenheten som jobbar med kommunens företagarfrågor. Ingen föranmälan krävs.

Syftet med att möta Värmdös företagare i den nya mötesformen, är att på ett enkelt och naturligt sätt kunna främja nya idéer, ge service och rådgivning samt underlätta nyetableringar. Kommunens mål är att verka för en bra attityd och en rak dialog med och inom näringslivet.

Besöksadress: Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg, måndagar klockan 14:00–16:00.

Kontakt

För mer information, kontakta näringslivsutvecklare Cissi Grape, telefon 08-570 474 30, e-post cissi.grape@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-03-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar