Värmdö matchning

Värmdö Matchning underlättar för företag att rekrytera personal och gör det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden.

Värmdö Matchning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att rekrytera personal. Du får hjälp med urvalsprocessen vilket gör att du och din personal avlastas betydligt.

De personer du väljer ut kan få en skräddarsydd utbildning enligt dina krav, utan att du behöver stå för utbildningskostnader eller lön under utbildningstiden.

Värmdö Matchning har koll på alla bidrag och stödformer du kan få när du anställer.

Senast publicerad: 2016-06-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information