Talande webbLyssna

Förvärvstillstånd

Den som har förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall, ansöka om tillstånd till förvärvet hos länsstyrelsen.

För juridiska personer (bolag m.fl.) krävs alltid tillstånd vid förvärv från en privatperson eller ett dödsbo. Inom glesbygd krävs tillstånd även vid förvärv mellan juridiska personer.

Som glesbygd räknas Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö församlingar.


Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information