Talande webbLyssna

Demens

​Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. I kommunen finns dagvård, avlösarservice, demensboende och avlösning som ett stöd.

Omkring 150 000 personer lider av någon demenssjukdom i Sverige idag. Det är viktigt att komma till utredning så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så att behandling kan påbörjas innan sjukdomen förvärras. För att få utredning av minnessvårigheter och misstänkt demenssjukdom kan du själv eller en anhörig kontakta din vårdcentral. Där påbörjas en utredning, och i vissa fall remitteras man vidare till specialistklinik för vidare utredning.

Särskilt boende för äldre

Alla särskilda boenden för äldre har speciella avdelningar för personer med demenssjukdom.

Dagvård

För personer som har demenssjukdom och bor i sitt ordinarie hem, finns dagvård. Målsättningen är att ge gästerna en social gemenskap och att stimulera till aktivitet för att kunna behålla de fysiska, psykiska och intellektuella funktionerna så länge som möjligt. Verksamheten ska dessutom underlätta för anhöriga och närstående genom avlösning och stöd. Dagvård bedrivs på Daghöjden vid Värmdö kyrka, Solrosbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Ljungs äldreboende och på Djuröhemmet.

Du ansöker om dagvård hos kommunen. Se kontaktinformation i högerspalten.

Senast publicerad: 2017-01-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information