Tyck till
Talande webbLyssna

Stödboende

Värmdö Kommun har två interna stödboenden för personer med missbruksproblematik. Stödboende är en insats man kan ansöka om och behovet utreds av handläggare på Beroendegruppen.

Stödboende med behandlingsinriktning

Boendets målgrupp är personer med missbruksproblematik som önskar göra en förändring och i kombination med boendet gå i någon form av behandling för sitt missbruk.

Här ligger fokus på behandling, hållbar drogfrihet och ett självständigt liv. På boendet finns sju platser och personal dygnet runt.

Boendets innehåll:

 

 • Kartläggning av behov och gemensam prioritering av mål under placeringstid
 • Samordnad planering med Beroendemottagning och handläggare från Beroendegruppen
 • Stöd i att ta ytterligare kontakter vid behov
 • Kontroll av drogfrihet och nykterhet
 • Möjlighet att åka på AA/NA-möten
 • Möjlighet att prova nya sociala sammanhang och fritidsaktiviteter. 
 • Möjlighet till träning 2 ggr/v
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Arbetsterapeutisk bedömning vid behov

Utslussboende

Boendets målgrupp är personer med missbruksproblematik som har en tids drogfrihet och en sysselsättning men som är i fortsatt behov av personalstöd och behandlingskontakt.

Här ligger fokus på en meningsfull vardag, hållbar drogfrihet och ett självständigt liv. På boendet finns sju platser och personal på deltid.

 

Boendets innehåll:

 • Samordnad planering med Beroendemottagning och handläggare från Beroendegruppen.
 • Kontroll av drogfrihet och nykterhet
 • Möjlighet att prova nya sociala sammanhang och fritidsaktiviteter.
 • Möjlighet till träning 2 ggr/v.
 • Budget- och skuldrådgivning.

 

Stödboende är en insats man kan ansöka om och behovet utreds av handläggare på Beroendegruppen.

Dessa nås via kommunens växel: 08 570 47 000.

Senast publicerad: 2018-03-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar