Tyck till
Talande webbLyssna

Familj, barn och ungdom

Man och pojke står vid vattnet, med armarna utsträckta

Värmdö kommun erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med olika typer av problem. Framför allt ser vi till barnens bästa. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö.

Det är angeläget att alla hjälps åt med att uppmärksamma barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd.

Mer om olika former av stöd kan du läsa via underrubrikerna i vänstermenyn.

Fördröjd svarstid under maj månad

Under maj månad kommer vi att byta verksamhetssystem inom socialtjänstens verksamheter för barn och unga. Handläggarna som arbetar inom mottagningsenheten, familjevården, ungdoms- barn- insats- samt ensamkommandegruppen kommer under perioden ha en extra hög arbetsbelastning då implementering av verksamhetssystemet kommer att genomföras. 
 
Under perioden kommer  det vara svårare att få tag på din handläggare. IFO myndighet kommer under perioden att ta in socionomkonsulter som extra stöd till handläggarna. Ring kontaktcenter så kommer de att slussa er vidare till rätt person.
 
Detta är under en begränsad period och vi hoppas att ni kan ha överseende med att det kan vara svårt att nå handläggare under den här perioden och att svarstiderna kan bli längre

Senast publicerad: 2018-03-28

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation