Talande webbLyssna

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är för dig i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av daglig verksamhet utifrån dina egna förutsättningar. Syftet med verksamheten är att skapa en meningsfull vardag, bidra till en personlig utveckling och att du ska känna sig delaktig i samhället.

Värmdö kommun har infört valfrihet inom daglig verksamhet. Det betyder att du som beviljats daglig verksamhet själv har möjlighet att välja vart du ska gå på din dagliga verksamhet. Om den verksamhet du vill gå hos inte har tillgängliga platser har du rätt att bli uppsatt på kö.

Nedan listas aktuella utförare av daglig verksamhet i Värmdö kommun:

Beautiful Minds

Drivs av Youth and Care i Nacka

Värmdö kommun Dagliga verksamheter

Drivs i kommunal regi

 

Sidan är under arbete och kommer uppdateras inom kort. För mer information kontakta LSS-lots eller LSS handläggare.

Senast publicerad: 2018-10-09