Riksfärdtjänst

Den som har färdtjänsttillstånd i Värmdö kan också ansöka om riksfärdtjänst.

Du som har ett stort funktionshinder och ska resa utanför Stockholms län kan ansöka om riksfärdtjänst. För att ansöka om riksfärdtjänst måste du redan ha ett färdtjänsttillstånd i Värmdö kommun. Ditt funktionshinder måste bedömas vara stort och varaktigt för att du ska kunna få riksfärdtjänst. Du ska på begäran kunna styrka din funktionsnedsättning med läkarintyg eller delta i en särskild utredning. Riksfärdtjänst kan beviljas med eller utan ledsagare, samt med eller utan medresenär.

Vilka resor får du göra?

Riksfärdtjänstresor ska avse antingen rekreation, fritidsverksamhet eller vara av annat enskilt slag, till exempel semester, släkt- och vänbesök.

Riksfärdtjänsthandläggare når du genom kommunens kontaktcenter.


Senast publicerad: 2017-05-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation