Tyck till
Talande webbLyssna

Bredband och IT

Kvinna sitter vid fönster med laptop i knät, sjön syns i bakgrunden

Värmdö kommuns vision är att alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ska ha tillgång till funktionsduglig IT-kommunikation. Detta är en del av förutsättningarna för kommunens utbyggnad av e-tjänster inom olika områden och utvecklingen pågår kontinuerligt.

Vad är bredband?

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Vanligast ger fiber både högre och säkrare överföringshastighet.

Bredband är ett samlingsnamn för access till internet. Grovt sett kan bredband delas upp trådbundet och trådlöst bredband. Trådlöst bredband är mobilt bredband (exempelvis genom en smartphone eller en surfplatta) eller fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Genom anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet (ADSL), via uttaget för kabel-tv eller via optisk fiber. Nästan alla hushåll och företag i landet kan i nuläget få bredband via åtminstone någon av teknikerna. Många kan dessutom välja mellan flera olika alternativ för sin bredbandsuppkoppling. För att nå snabb överföringshastighet, minst 100 Mbit/s, fordras fiber, kabel-TV eller mycket goda mottagnings och kapacitetsförhållanden för 4G.

Bredband på Värmdö

Inom Värmdö kommun varierar tillgången på snabb kommunikation. Länsstyrelsen stödjer i vissa fall nätutbyggnad om tillräckligt antal hushåll i ett område går samman.
Mer information hittar du här

varmdo.se/uppkopplad

Enlig kommunens bredbandsstrategi ska fibernätet med hög kapacitet kompletteras med mobila tjänster och trådlösa nät. I många mer glesbebyggda områden används mobilt bredband, 4G. Kartan nedan visar dock att det finns delar av kommunen där 4G inte har täckning. Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en radiosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Styrkan i mobilt bredband är att användaren är mindre bunden vid en specifik plats. Hastigheten och kvaliteten är dock svår att garantera eftersom tjänstens kvalitet är beroende av antal samtidiga användare och avståndet till närmaste mobilmast. I skärgården med många besökare under sommartid får det stora konsekvenser där täckningen på många håll även är dålig. Under våren 2017 kommer länsstyrelsen genomföra mätningar av täckning på det mobila nätet i skärgården. Nästa generation mobilt bredband 5G börjar byggas ut 2020.

Du som inte har tillgång till egen dator kan använda datorer på biblioteket i Gustavsbergs centrum (Runda huset). Är du ung och besöker en fritidsgård kan du använda dator där.

Hyresgäster inom Värmdöbostäder har tillgång till bredband i bostaden, medan man i privata boenden får välja egna kommunikationslösningar inom respektive bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Nedläggning av telenätet

Telefonoperatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten.

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att du behöver vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen.

I Värmdö kommun är det främst tre områden som är berörda till att börja med. Där kommer nedläggningen av telenätet ske i slutet av 2018.

 

Har du frågor om bredband är du välkommen att kontakta:
Moa Öhman
Utvecklingsstrateg med ansvar för bredbandsfrågor
08-570 485 82
moa.ohman@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-04-19