Tyck till
Talande webbLyssna

Gå och cykla

Flicka med hjälm lutar sig mot cykelstyre

Att gå och cykla är bra för hälsan. Det är också ett billigt och miljöanpassat sätt att ta sig fram.

Ett av kommunens mål är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelvägnät byggs ut och förbättras.

Karta över våra gång- och cykelvägar

Se en karta över kommunens befintliga gång- och cykellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterbanor

Gång- och cykelplan

Värmdö kommuns gång- och cykelplan antogs av kommunfullmäktige 2013-10-25, den finns här och under Dokument.

Gång- och cykelplanen är ett verktyg för planering av gång- och cykeltrafik. Det övergripande målet är att andelen gående och cyklister i Värmdö ska öka. Det är ett mål som ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. Målet ska uppnås genom att dagens gång- och cykelbanenät byggs ut och förbättras. 

Gång- och cykelbanenätet ska vara gent och sammanhängande och knyta samman kommunens centrumområden, det regionala cykelstråket, kommunens skärgårdsbryggor och kommunens prioriterade förändringsområden.

Har du synpunkter på vårt cykelnät är du välkommen att kontakta kommunen via Kontaktcenter 08-570 474 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se.

Ansvar

Kommunen har ansvar för kommunala gång- och cykelbanor i Värmdö. Trafikverket har ansvar för sina och det finns även en del vägföreningar som har gång- och cykelbanor.

Väghållaren ansvarar för underhåll och snöröjning.

Väghållare i kommunen?

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Till kommunens webbkarta - kommunala vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2018-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation