Talande webbLyssna

Trafikförbättring i Mölnvik

Vi kommer ha beredskap för trafikvakter under helger i vår till vägarbetet är klart i slutet av maj. Alla körfält in och ut på Fenix väg kommer också vara öppna fredagar till söndagar fram till vägarbetet avslutas.

I augusti/september startade Värmdö kommun arbetet med att anlägga nya busshållplatser i Mölnvik. Nya stoppfickor kommer ge bättre framkomlighet för övrig trafik.

De tidigare busshållplatserna kommer bytas ut och bli bussfickor i ett steg att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Skärgårdsvägen breddas så att busstrafiken får en egen stoppficka vilket kommer att ge ett bättre flöde för övrig trafik. Det blir också två körfält ut från Fenix väg,

Vecka 14 påbörjades färdigställandet av vägarbetena efter vinterns uppehåll. Arbetet planeras vara färdigt i slutet av maj. På Fenix väg och Afrodites väg kommer det dagtid alltid vara två körfält öppna, ett för trafik in på Fenix väg/Afrodites väg från Skärgårdsvägen och ett körfält för trafik i motsatt riktning. På Skärgårdsvägen kommer det dagtid alltid vara två körfält öppna i vardera riktningen.

Tack för att ni har tålamod med att det under en period kan vara begränsad framkomlighet.


Senast publicerad: 2018-05-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument