Skolskjuts

En skylt med vuxen som lämnar barn vid skolbuss och texten "SKOLSKJUTS".

Du som går i grundskolans årskurs 1–9, grundsärskola eller gymnasiesärskolan och behöver hjälp att ta dig mellan hem och skola kan ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts inför läsåret 17/18

Här finns tiderna för de upphandlade bussarna.

Här kan du läs om hur du hämtar ditt SL-kort.

Har du bytt skola, flyttat eller har andra omständigheter förändrats sedan du gjorde din ansökan? Då behöver du informera kommunen om det så att en ny bedömning kan göras. Maila skolskjuts@varmdo.se

Nya ansökningar handläggs inom 2 veckor efter att de har inkommit.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är resor mellan hemmet och skolan som bekostas av kommunen. Skolskjuts sker vid skoldagens början och slut. Den kan ske med olika färdmedel; SL, upphandlad buss, taxi eller båt. På fastlandet sker skolskjutsen i första hand med kollektivtrafiken (SL).

Information om SL-kort samt tider och hållplatser för upphandlade bussar på Värmdö.

Gymnasieskolan

För elever som går på gymnasiet erbjuds inte skolskjuts utan reseersättning.

Se mer om reseersättning här.

Kan jag få skolskjuts?

 Du kan beviljas skolskjuts på grund av

  • Avståndet till skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Skolskjuts sker inte till och från fritidsverksamhet eller under lov.

Har du valt en annan skola än den som kommunen skulle placerat dig vid kan du ha rätt till skolskjuts, om det inte innebär en merkostnad för kommunen eller är svårt att ordna.

Läs mer om rätten till skolskjuts.

Jag vill ansöka

Här ansöker du om skolskjuts.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Handläggningstiden på nyinkomna ansökningar är två veckor.

Ansökan inför läsåret 2017/2018 öppnade den 1 mars 2017 

Välkommen med dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter via sidan för Synpunkter och klagomål. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunen via telefon: 08-570 470 00 eller mail: varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-12-01