Tyck till
Talande webbLyssna

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är till för dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg, läsa svenska för invandrare (SFI) eller utbilda dig till ett yrke. Inom vuxenutbildningen finns två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildning får du gå från och med hösten det år du fyller 20 år.

Kommunal vuxenutbildning, komvux

Kommunal vuxenutbildning är det som brukar kallas för komvux. Du som inte har fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan kan läsa på komvux för att få ett fullständigt betyg. Du kan också läsa på komvux om de behöver komplettera dina betyg för att kunna söka till högskola eller universitet.

Även svenska för invandrare, SFI, ingår i komvux. SFI är utbildning för dig som flyttat till Sverige och som behöver lära dig grundläggande svenska.

Läs mer om komvux

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux

Värmdös skola för särskild utbildning för vuxna kallas för Lärvux. Du kan läsa på Lärvux om du har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller en hjärnskada som du har fått under livet. Hos Lärvux kan du läsa kurser som ingår i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer om Lärvux


Senast publicerad: 2019-02-19