Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.

Del av Odelbergs väg stängs helt

Från och med tisdag 25/3 kommer Odelbergs väg i Gustavsbers hamn att stängas av helt från infarten till Hemköp fram till infarten vid Delselius. Det är oklart hur länge avstängningen kommer att gälla. Tekniska driftavdelningen ska undersöka markförhållanden i vägen vid kajen. Infart till Gustavsbergs vårdcentral blir vid rondellen Chamottevägen, omskyltning kommer att ske.

Vattenläcka

200213, kl 16:30
Pågående vattenläcka i Lugnet. Vattnet för Renvägen 4-35 är avstängt. Läckan beräknas vara lagad inom ett par timmar.

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på den norra sidan av Leveransvägen fram till bussdepån och ny kantsten ska sättas på den södra sidan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 45 och målsättningen är att markarbeten ska vara färdigställda i slutet av december. Slutgiltigt beläggningsarbete sker till våren.

Översikt arbete gc-väg Leveransvägen (pdf)

Renovering av cirkulationsplatser

Renovering av cirkulationsplatserna kommer ske längs med Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknad. Arbetet kommer starta under vecka 45 och kommer pågå under november och december månad.

Plantering vid cirkularitionsplatserna kommer att ske under våren 2020.

Till översikt cirkulationer (pdf)

Bräddningar

Tidigare

9 februari
Pumpstation Ålstäket
(Skärgårdsvägen 203)
Ca 21-23
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Mölnviksviken (Poseidons väg 3)
Ca 21-22
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage

18 december
Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

14 december, 14:30 - 05:00
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 17:00 - 01:00
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 14:00 - 02:00
Pumpstation Mörtnäsvägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 15:00 - 00:00
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder nederbörd