• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser ska minska så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Begränsad klimatpåverkan

Miljöanpassade trafiksystem ska byggas ut och kollektivtrafiken
främjas genom att den görs attraktiv och tillgänglig. Nyttjandet av
förnyelsebara energikällor ska främjas och teknik som leder till större
effektivitet och lägre energiförbrukning ska nyttjas.

Värmdö ska underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val och kommunens egen konsumtion ska kännetecknas av hållbarhet.

Kopplingar till andra nationella mål:

  • Bara naturlig försurning
  • Frisk luft