VA-projekt Renvägen

Projektering för vatten- och avloppsprojekt på Renvägen i Gustavsberg är färdigt.

Status i projektet

Nu är projektet i fasen där upphandling av entreprenaden ska börja inom kort och kommunen håller just nu på att se över de sista dokumenten för att säkerställa en hög kvalité.

Alla boende som blir berörda kommer att få ett brev med information om byggstarttiden och förväntat avslutningsdatum.

Aktuell information

2020-01-15

Kartbild parkering Renvägenöppnas i nytt fönster

2020-01-14

Dokumentation från informationsmöte 2019-12-17

Skedesplan

2019-12-11

Värmdö kommun har tilldelat VA-projekt vatten och spillvatten till entreprenören Järfälla VA byggentreprenad, även en ny gång- och cykelväg är en del av projektet.

Entreprenören har etablerat sig och entreprenaden kommer att pågå i cirka 12 månader.

Den 17 december kl. 18:00–19:00 kommer entreprenören och kommunen ha ett informationsmöte på plats på Renvägen.

Kontakta projektledare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes via mejl alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.