Talande webbLyssna

Sorteringsguide A-Ö

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. 

Vad innebär källsortering?

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem.

  • Du sorterar ut farligt avfall och lämnar det till miljöstationen som finns vid återvinningscentralen och några bensinstationer.
  • Förpackningar, tidningar och kläder lämnar du på återvinningsstationen.
  • Batterier lämnas i speciella batteriholkar som finns utplacerade runt om i kommunen. På batteriåtervinningens hemsidalänk till annan webbplats hittar du din närmaste holk.
  • Matrester lägger du i ditt bruna kärl 
  • Restavfall lägger du i det vanliga sopkärlet.
  • Ditt grovavfall lämnar du på återvinningscentralen.

Mer information

Du kan ta reda på hur du sorterar olika typer av avfall i vår Sorteringsguide A-Ö. Det finns även mer information på Sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast publicerad: 2019-10-23