Tyck till
Talande webbLyssna

Återvinningscentraler och grovsopfärja - öppettider och information

Hemmesta återvinningscentral

Hemmesta återvinningscentral

Värmdö kommun har sex återvinningscentraler där du kan slänga grovavfall. Fem av dessa har även miljöstationer där du kan slänga el-avfall och farligt avfall. Värmdö har också en grovsopfärja som trafikerar skärgården sommartid.

Farligt avfall kan även lämnas till miljöstationen vid OKQ8 i Gustavsberg och vid Stavsnäsmacken i Stavsnäs vinterhamn. Kommunen har en sorteringsguide som hjälper dig att sortera rätt.

Sopsorteringsguide A-Ölänk till annan webbplats

Återvinning på fastlandet

Återvinning i skärgården

Detta tar vi inte emot

På återvinningscentraler och på grovsopfärjan kan du inte slänga följande:

  • ​Hushållsavfall och matrester. Kontakta servicecenter för extrahämtning mot avgift.
  • Bildäck, lämnas till återförsäljare, gummiverkstäder och bilskrotar.
  • Asbest och eternit kan lämnas på Kovik eller annan avfallsanläggning mot avgift.
  • Fordon, som bilar, mopeder och snöskotrar, ska lämnas till bilskrot. Båtar lämnas till Kovik eller annan avfallsanläggning mot avgift.
  • Avfall från företag kan lämnas till Kovik eller annan avfallsanläggning mot avgift.
  • Ammunition, dynamit och tändhattar lämnas till polisen.

Bygg- och rivningsavfall

Det är inte en kommuns ansvar att samla in eller omhänderta avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.

I Värmdö kommun har du möjlighet att lämna max 1 m3 byggavfall till kommunens återvinningscentraler.

Läs mer här

Senast publicerad: 2019-10-07