Tyck till
Talande webbLyssna

Hämtning av ditt hushållsavfall och matavfall

Bild på RenoNordens sopbil

Kommunen ansvarar för din sophämtning, men att källsortera soporna inför hämtning är något som ligger på ditt ansvar. Du kan sortera ut matavfall, el-avfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Ju bättre du källsorterar desto mindre hamnar i soppåsen, vilket är bra för miljön.

Sophämtning fastland

Behovsanpassad tömning av ditt hushållsavfall och ditt matavfall

Du som bor i villa eller radhus på fastlandet har soptömning efter behov. Du kör alltså ut sopkärlet och matavfallskärlet när du vill få dem tömda. Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det. 

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Det finns tre storlekar på kärl för hushållsavfall att välja mellan 190, 240 och 370 liter.

Hämtning, intervall

För dig som bor i villa eller radhus hämtas hushållsavfallet udda
eller jämn vecka året runt, beroende på var du bor. Hämtschema hittar du i vänstermenyn och på länken nedan. Under sommarperioden vecka 25 till vecka 34 kan du få soporna hämtade varje vecka, om du har behov av det. Soptömning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.

Till hämtschemat för hushållsavfall och matavfall

Tänk på detta vid tömning

 • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
 • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
 • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
 • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
 • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
 • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske.

Placera kärlet/kärlen rätt vid tömning

 • Båda kärlen ska vara placerade med öppningen utåt (se bild nedan)

Vill du inte ha sophämtning gör så här:

 • Dra in kärlen på tomten eller vänd öppningen inåt mot tomten.

Observera att även tomma tömningar faktureras.

sopkärl

Vill du ha soptömning, placera kärlen enligt bilden.

Kärlstorlekar för matavfall och hushållsavfall

Kommunen har fem olika kärlstorlekar, se på länken nedan vilka.

Kärlstorlekar (pdf)

Om dina sopor inte blivit hämtade

Om dina sopor inte blivit hämtade kan du felanmäla detta till servicecenter. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste kärlen stått med öppningen utåt enligt bilden ovan, mellan kl. 06.00 och kl. 22.00 på hämtningsdagen. Du kan anmäla den uteblivna sophämtningen senast tre arbetsdagar efter utsatt hämtdag. Kommunens entreprenör ska då vidta åtgärder och tömma ditt kärl vardagen efter inkommen anmälan.

Exempel: Om du har ordinarie tömning på måndagar som uteblir kan du felanmäla detta senast torsdag. Kommunens entreprenör ska då åtgärda detta senast fredag. Felanmälan som inkommit på fredagar åtgärdas på måndagen.

Sophämtning skärgård

Du som bor i skärgården kan ha hämtning vid enskild brygga eller välja att lämna ditt hushållsavfall till en central uppsamlingsplats.

Det som skiljer är årskostnaden och att hushållsavfallet hämtas oftare vid centrala uppsamlingsplatser.

I skärgården betalar man en fast årsavgift för renhållningsabonnemanget.

För att kunna lämna ditt hushållsavfall på en central uppsamlingsplats behöver ni vara fem eller flera fastighetsägare som går samman.

Vilka veckor hämtas mitt hushållsavfall?

Till hämtveckor i skärgården

Ditt avfall är andra människors arbetsmiljö

Att hämta hushållsavfall och latrin är ett tungt och smutsigt jobb. Tänk på att säckarna eller behållarna inte får väga mer än 15 kg.

Återvinning av glasförpackningar

I skärgården finns återvinning för glasförpackningar på Grinda, Gränö, Harö, Krån, Lådna, Möja, Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Svartsö, Vårholma och Ängsholmen. Trasiga speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du på återvinningscentralen eller till grovsopfärjan.

Läs mer i vänstermenyn om återvinning och grovsopfärjan

Sopmajor i Värmdö

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk och turister) finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en sop-och en toalettdel med torrdass eller tank.

Här finns mer information och en förteckning över var sopmajorna finns

Både fastland och skärgård

Vad ska läggas i soppåsen?

Bara det som blir över när du har sorterat allt annat. I soppåsen lägger du till exempel:

 • ​Plåster, bandage, tops, bomullstussar och tyg
 • ​CD-skivor och kassetter (även fodral)
 • ​Plastblomkrukor
 • ​Dammsugarpåsar
 • ​Engångstallrikar, färgade servetter
 • Kuvert
 • ​Diskborstar, tandborstar, disktrasor
 • ​Cigarettfimpar, snus och tobak
 • Blöjor, bindor, tamponger och kondomer

Vad händer med soporna?

När Värmdö kommun har hämtat ditt hushållsavfall ansvarar de för att transportera det till en behandlingsanläggning för omhändertagande på bästa sätt för oss och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en renhållningsavgift. Entreprenör för avfallshämtningen på fastlandet är RenoNorden AB. I skärgården är det fem olika entreprenörer som hämtar soporna. Hushållsavfallet som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till Högdalenverket söder om Stockholm. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Vad kostar sophämtningen i Värmdö?

Till sidan avgifter, regler och abonnemang

 

Senast publicerad: 2019-09-30