Talande webbLyssna

Hämtschema

Hos de flesta hushållen i Värmdö hämtas hushållsavfall och matavfall i kärl. I skärgården hämtas hushållsavfallet i säckar.​

Sophämtning sker även om hämtningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte något annat har meddelats. Kommunen garanterar inte hämtintervall och hämtdag då otjänlig väderlek råder eller andra hinder utom kommunens kontroll uppstår.

Hämtdagar på fastlandet

För dig som bor i villa eller radhus hämtas hushållsavfallet udda
eller jämn vecka året runt, beroende på var du bor. Under sommarperioden vecka 25 till 34 kan du få sopkärlen tömda varje vecka. Glömmer du att ställa ut sopkärlet/sopkärlen kan du beställa en extra sophämtning mot avgift.

Vill du beställa extra hämtning av ditt hushållsavfall gör din beställning på service.varmdo.selänk till annan webbplats eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se Du kan även kontakta servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Se när avfallet hämtas

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats

Hämtveckor i skärgården

Vid hämtning av hushållsavfall med båt ska behållaren placeras i omedelbar anslutning till angöringsplatsen och på sådant sätt att den kan ses från sjön. Det vill säga ej skymd av träd, byggnader etcetera.

Skärgården - hämtveckor (sommar)

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna:
16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45.

Sophämtning vid fastigheter sker veckorna:
18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42.
 

Skärgården - hämtveckor (vinter) 

Vecka 48 (slutet av november) till vecka 15 (mitten av april) räknas till vinterhalvåret.

  • För permanentboende på Svartsö med enskild hämtning sker sophämtning veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.
  • För permanentboende på Runmarö med enskild hämtning sker sophämtning i vinterskjulen på Långvik, Styrsvik, Södersunda, Söderby, Lerkila, Kila. Hämtningen sker under veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.
  • För permanentboende på Sandhamn med enskild hämtning sker sophämtning vid Trouville Byn, Trouville Taxibryggan och Västerudd. Hämtningen sker under veckorna 48, 51, 2, 5, 8, 10, 12 och 14.
  • På Möja sker regelbunden hämtning året runt från behållare som finns utplacerade på ön.
  • På övriga öar ska du med enskild hämtning lämna ditt hushållsavfall vid vinterskjulen på Harö, Hagede, Sand, Bunkvik, Solvik, Lådna, Norra Stavsudda och Söderby brygga.

Vilka hämtar avfallet i skärgården?

Dessa entreprenörer ansvarar för avfallshämtning på öarna i Värmdö skärgård.

  • Företaget AB Melskär är entreprenör på Sandhamn, Svartsö, Runmarö med närliggande öar och Gällnö, Vårholma med närliggande öar.  
  • På Möja är det Suez Sverige AB.
  • På Södermöja och närliggande öar är det Storösund AB.
  • Båtåkeriet Kempe AB hämtar hushållsavfall på Nämdö och grovavfall i skärgården.

Vid synpunkter, frågor eller beställning av hämtning av extrasäckar eller grovavfall kontakta servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan även göra din beställning på service.varmdo.selänk till annan webbplats eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-10-23

Kontakt

Mer information