Talande webbLyssna

Eldning i eldstad

Torr ved

I tätbebyggda områden bör du undvika att elda med ved i kaminer och eldstäder i större omfattning då det kan påverka din omgivning. Röken kan bland annat orsaka irritation i luftvägarna.

Begränsad vedeldning

Anledningen till att eldning bör begränsas är att röken kommer in över grannfastigheterna och kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH), som är cancerframkallande om de andas in. Via ventilationslösningar kan också röken från grannens skorsten tillföras inomhusluften.

Tänk på detta

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det räcker inte att din eldstad är miljögodkänd. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om hur du får elda. Anses eldningen mycket störande kan den till och med förbjudas. Observera att ett sådant beslut föregås av en utredning.

Eldning av ved i dessa så kallade lokala eldstäder (till exempel kamin, vedspis, öppen spis) är ett komplement till ett primärt värmesystem. Om du vill elda ved för hela husets värmebehov måste pannan vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av dagens tekniska lösningar som är bra att ansluta till eldstaden är ackumulatortank.

Installation av villapanna

Ska du installera en panna läs mer under Braskamin och eldstad.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation