Talande webbLyssna

Rökning

Hand håller i cigarrett

Tobakslagen ger alla i Sverige möjlighet att vistas i offentlig miljö utan att behöva utsättas för tobaksrök. Lagen riktar sig speciellt mot lokaler där barn och ungdomar vistas.

Rökförbud råder generellt på allmänna platser av följande slag:

  • Skola och barnomsorg
  • Hälso- och sjukvård
  • Vård- och serviceinrättningar
  • Gemensamhetsutrymmen i bostäder
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar och väntsalar
  • Restauranger, caféer och serveringar
  • Lokaler för offentlig verksamhet 
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom bibliotek, teatrar

För hotell, vandrarhem och liknande tillfälliga boenden finns det krav på att ett visst antal rökfria rum ska finnas. Bygg- och miljöavdelningen utför tillsyn för att kontrollera att de generella rökförbuden efterlevs.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information