Talande webbLyssna

Störande lukter

Besväras du av dålig lukt utifrån bör du kontakta ägaren till verksamheten eller bostaden där lukten kommer ifrån. Dålig lukt som kommer från den egna bostaden kan bero på dålig ventilation och kan förebyggas/åtgärdas.

Matos, rök och lukt från avfall kan ibland tränga in i bostäder från grannar, restauranger, soprum och andra utrymmen. Lukterna kan komma in via ventilationen, bjälklaget eller öppna fönster eller så kan de bildas i inomhusmiljön.​

Problem med lukt

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med styrelsen. Äger du själv din fastighet får du själv försöka härleda lukten eller kontakta en konsult som arbetar med inomhusmiljö.

Kommer lukten från en restaurang i närheten pratar du med ägaren, som måste få en möjlighet att ändra på eventuella brister. Hjälper inte det kan du vända dig till bygg- och miljöavdelningen hos Värmdö kommun.

Förebygg dålig lukt

Ventilation är till för att vädra bort lukter och föroreningar så att den rena luften kan komma in och den smutsiga luften komma ut. För att detta ska kunna fungera på rätt sätt krävs det att luftventilerna är öppna och kanalerna rengjorda.

Vid långvarig lukt kan det vara nödvändigt med olika tätnings- eller ventilationsåtgärder samt försöka ta bort orsakerna till lukten. En ihållande lukt kan också vara tecken på en fuktskadalänk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation