Talande webbLyssna

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning ramp

Har du en funktionsnedsättning som gör vardagen svår? Då kan du få bidrag för en anpassning av din bostad genom kommunen.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska bli självständig och kunna fungera i ditt dagliga liv. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har. Funktionsnedsättningen ska vara bestående. En förutsättning för att få bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig, med hänsyn till din funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

Du som bor tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning kan också söka bostadsanpassningsbidrag.Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om du har en tillfällig sjukdom eller nyligen genomgått en operation eller är under rehabilitering.

Bidrag kan sökas oavsett om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller i eget hus. Exempel på åtgärder du kan få bidrag för: 

  • ta bort trösklar
  • anpassa duschplats
  • montera ramper
  • montera dörröppnare
  • installera spisvakt
  • anpassning för synnedsättning, till exempel förstärkt belysning

Du kan även få bidrag till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag, om reparationen inte är normalt bostadsunderhåll.

Vad kan du inte få bidrag för?

Det finns saker som du inte kan få bidrag för: - det som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller tekniska briser i bostaden. - lösa inventarier, tex möbler och hushållsmaskin - anpassa fritidshus - anpassningar om fastigheten enligt lag borde vara byggd på ett visst sätt men inte är det, t ex att tillgängligheten inte är uppfylld enligt Boverkets föreskrifter.

Bostad med stöd av SoL eller LSS

Nytt från första juli 2018 är att du inte kan få bostadsanpassningsbidrag om du fått din bostad med stöd av SoL eller LSS. På Boverkets webbplats är det beskrivet som:
"Den som bor i en bostad efter beslut enligt 5 kapitlet 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen."

Ansökan om Bostadsanpassningöppnas i nytt fönster

Här kommer du till sidan för blanketten; den heter Bostadsanpassningsbidragöppnas i nytt fönster

Till ansökan behöver du skicka med
Intyg om att anpassningarna behövs.

Den som skriver intyget ska vara:

  • Arbetsterapeut

-Sjukgymnast

-Läkare

-Annan medicinskt sakkunnig

Intyget ska

- Beskriva din funktionsnedsättning

- Beskriva om/hur ni försökt lösa problemet på annat sätt tex med hjälp  av hjälpmedel.

- Intyga behov av anpassning.

Kontakta din vårdcentral, i första hand en arbetsterapeut, som gör ett hembesök och bedömer ditt behov av anpassning. Arbetsterapeuten kan sedan skriva ett intyg som du bifogar din ansökan. Telefonnummer till Rehab Gustavsbergs vårdcentral 08 123 39590

Ägarmedgivande

Hyresvärden måste alltid godkänna anpassningen i ett medgivande. Bor du i en bostadsrättsförening behöver Du fråga dem vad de måste godkänna. Oftast handlar det om anpassningar som är i gemensamma utrymmena, som tex entréporten. godkänna. Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och beskriver vad som gäller om du flyttar. Du har även möjlighet att få hjälp via bostadsanpassningshandläggare med medgivandet.

Offerter och ritningar

För större anpassningar krävs offerter och ibland även ritningar. Du själv ansvarar för din ansökan och du kan själv beställa arbete och ansvara för att få det utfört så snart du fått ditt beslut. Om du behöver ha hjälp att beställa anpassningarna och ta in offerter så hjälper handläggaren på Värmdö kommun dig med det.

Om byter bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad som passar för dina behov. Om du ansöker om bidrag i en bostad du nyligen flyttat till, får kostnaderna för anpassningarna inte bli för höga och det ska finnas särskilda skäl till att du valt din nya bostad. Bygger du nytt ska bostaden utformas så att den är lämplig utifrån din funktionsnedsättning, redan från början.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det inom tre veckor från det att du tagit emot ditt beslut. Du skickar din överklagan till Värmdö kommun, bostadsanpassning. Om Värmdö kommun inte omprövar ditt beslut skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Mer information om bidraget :

Till höger på denna sida under Mer information; dokument finner du en pdf-fil från Boverket som heter En handbok - Bostadsanpassningsbidraget från Boverket

Har du frågor kring din ansökan, kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag

Ring servicecenter 08-570 470 00, så kopplar de dig vidare.

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel, som en rollator, käpp, toalettstolsförhöjning eller andra hjälpmedel, vänder Du dig till en arbetsterapeut på Rehab, Gustavsbergs vårdcentral. Arbetsterapeuten kan besöka dig i ditt hem för att gå igenom dina behov tillsammans med dig. Telefonnummer till Rehab, Gustavsbergs vårdcentral: 08-123 395 90.


Senast publicerad: 2018-02-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument