Talande webbLyssna

Lediga tomter

Efterfrågan på planlagd mark är stor i Värmdö kommun. Ibland erbjuder kommunen färdigställd tomtmark för industri och handel. Detta annonseras i så fall i lokalpressen. Kommunen säljer däremot ingen mark för enskilda bostäder.

Det finns ingen kommunal tomtkö i Värmdö. De tomter som kommer ut på marknaden säljs privat via mäklare. Bästa överblicken får du på Bovision eller Hemnet.

Senast publicerad: 2019-09-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information