Talande webbLyssna

Särskilda boenden

I kommunen finns det olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende.

Under omsorg och hjälp hittar du information om gruppboenden, korttidsboende, familjehem, trygghetsboende och olika vård- och omsorgsboenden. Du kan även läsa om hur du ansöker om en plats på ett boende.

Senast publicerad: 2013-09-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation