Tyck till
Talande webbLyssna

Djur och lantbruk

Bild på en somrig fårhage

Det krävs tillstånd från kommunen för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Misstänker du att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen.

Tillstånd​

Djur som nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte kan klassas som sällskapsdjur kräver tillstånd från kommunen för att få hållas inom detaljplanelagt område.

Inget tillstånd behövs om du håller maximalt 5 höns och inte har någon tupp. Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte som sällskapsdjur, även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Är du osäker på om du bor inom detaljplanelagt område kan du kontakta kommunen.

Blankett för ansökan om djurhållning.

Anmälan om missförhållanden

Djur som hålls i fångenskap skyddas av en speciell lag som gäller lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande regel i den så kallade djurskyddslagen är att djuren ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Det är länsstyrelsen som arbetar med handläggning enligt djurskyddslagen. Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Är situationen akut och det inte går att nå personal hos länsstyrelsen ska du istället kontakta polisen.

Läs mer om anmälan om djur som far illa på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Bygg- och miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddsfrågor som rör lantbruk och djurhållning. Tillsynen avser främst hantering av gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Det handlar dels om förebyggande kontroller av lantbrukets djur och dels om uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation