Talande webbLyssna

Höjdsystem i Värmdö kommun

Den 1 februari 2014 bytte Värmdö kommun höjdsystem från RH00 till rikets nya system RH2000. Detta innebär nya saker att tänka på för alla som bygger hus, VA, vägar och liknande.

Samtliga kartor och kartdata som levereras efter 2014-02-01 redovisas i RH2000.

Skillnaden

Höjdvärdet för en punkt redovisat i RH2000, kommer att vara 51 cm högre än samma punkt redovisad i RH00.

Att tänka på vid leveranser

I samtliga kartor, ritningar, filer och handlingar där det förekommer höjduppgifter, ska det alltid via särskild märkning framgå vilket höjdsystem som används.

Risker!

Eftersom det inte går att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den är upprättad i, så är det viktigt att kontrollera att den informationen alltid följer med.

Risken finns annars att til lexempel en byggnad, väg eller ledningsnät, hamnar en halvmeter fel!

Vilka berörs?

Alla som använder kartor och ritningar, projekterar eller granskar handlingar där höjder ingår.

Pågående arbeten

När det gäller t.ex. bygglov, plan och VA-projekt som påbörjats, rekommenderas att höjdredovisningen slutförs i RH00.

Andra myndigheter

Lantmäteriet och andra myndigheter har redan gått över till RH2000, och kommer i framtiden endast tillhandahålla data i detta system.

Frågor

Du är välkommen att höra av dig till Kart och GIS- avdelningen via mejl till kartavdelningen@varmdo.se eller via servicecenter på telefon
08-570 470 00.

Mer faktainformation kan du få på Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2015-08-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation