Talande webbLyssna

Tvätta fordon

Hand rengör bil med en tvättsvamp

I Värmdö kommun är det inte tillåtet att tvätta bilen, båten eller andra motorfordon på ett sätt som riskerar att påverka sjöar, vattendrag och enskilda vattenbrunnar på ett negativt sätt.

Vid tvätt av bilar, båtar och andra fordon släpps metaller, oljeprodukter och andra miljöstörande ämnen ut i miljön. Föroreningarna kommer från tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggningen, båtbotten, fordonet (lack, motor med mera) och däck. Bilschampo och avspolning, speciellt med högtryck, frigör föroreningarna.

Tvättas bilen på en hård yta som till exempel asfalt rinner avloppsvattnet orenat ner i våra dagvattenbrunnar och dagvattendiken. Diken och dagvattenbrunnar slutar vanligtvis med ett utlopp i närmaste vattendrag, sjö eller hav och är endast avsedda för att leda bort regnvatten. Föroreningar kan orsaka skador på djur och växtliv, och även påverka badvattenkvalitén. Därför måste tvättvatten från fordon renas.

Tvätta bilen så här

Bäst för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller gör-det-själv-hall. Om du tvättar bilen på en grus- eller gräsyta riskerar föroreningarna från bilen att lagras i gruset eller gräset.

Om du ändå vill tvätta bilen på tomten får det endast ske om det inte finns risk för negativ påverkan på dricksvattenbrunnar eller sjöar och vattendrag. Använd i så fall handdiskmedel eller såpa istället för avfettningsmedel och fordonstvättmedel. Det minskar risken för långsiktig miljöstörning.

Tvätta båten så här

Om din båt är skrovren och båtbotten inte är målad kan du tvätta båten på din tomt. Undvik i så fall att använda rengöringsmedel.

Om båtbotten är målad är det bäst för miljön att tvätta båten i en båtbottentvätt eller på en spolplatta som har en reningsanläggning ansluten. På så sätt kan tvättvattnet renas från skadliga ämnen och metaller innan det släpps ut i miljön igen.

Senast publicerad: 2019-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information