Talande webbLyssna

Klimatkommunerna

Värmdö kommun är medlemmar i nätverket Klimatkommunerna.

Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla det lokala klimatarbetet. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom samverkan, erfarenhetsutbyte och att stödja kommuner som aktivt arbetar med klimatfrågan.

Aktivt och långsiktigt arbete

Ett av Värmdö kommuns klimatmål är att 75 procent av alla fordon inom kommunen ska drivas med förnybara bränslen till år 2030. Andra prioriterade klimatfrågor är uppvärmning, att bli en fossilbränslefri kommun och att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent till år 2030.

Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003 och består idag av 34 kommuner. För ett medlemskap krävs att kommunen har ett aktivt och långsiktigt klimatarbete.

Senast publicerad: 2018-04-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation